Prof. Dr. Bedri Gencer: Protestan İslam, Sivil İslam’a Karşı

Yıldız Teknik Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Başkanı Prof. Dr. Bedri Gencer, pek medyatik olmasa da özellikle ”İslâm”da Modernleşme 1839-1939” adlı eseriyle modern İslâm araştırmacılığının zirvesinde, hem klasik, hem modern İslâm konuları üzerine çalışan bir ilim adamı. Gencer”le kitabından hareketle günümüzdeki gelişmelere de ışık tutan modern İslâm”ın serüvenini konuştuk.

Okumaya devam…